Bewindvoering


Voor wie?

Beschermingsbewind is bedoeld mensen financieel te beschermen tegen hun omgeving. Anders gezegd mensen terzijde te staan (te helpen) die vanwege een beperking niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan mensen die lijden aan dementie, of mensen die bekend zijn met verslavingsproblematiek of psychische klachten. Het is ook mogelijk beschermingsbewind aan te vragen vanuit de schuldhulpverlening. 

 

De procedure

Wanneer u als familielid, begeleider of cliënt meent dat bewindvoering noodzakelijk is voor het beheer van de financiën kunt u met ons contact opnemen. Dat kan telefonisch of per mail. Wij maken graag kennis met u door middel van een huisbezoek. Tijdens dit gesprek leggen we uit wat bewindvoering inhoudt en wat u van ons kunt verwachten. Vanzelfsprekend  werpen wij een eerste blik op uw financiën. Omdat er in zo’n eerste gesprek veel op u af komt nemen wij na twee werkdagen telefonisch contact met u op of u de samenwerking met ons wilt aangaan. Vanzelfsprekend kunt u uw akkoord ook geven tijdens ons huisbezoek. Dit akkoord wordt gegeven door het samen met u in te vullen “verzoekschrift voor onderbewindstelling“.

Het verzoekschrift wordt door ons naar de rechtbank gezonden. Vervolgens beoordeelt de kantonrechter tijdens een zitting het verzoek. U dient in principe aanwezig te zijn naast uw begeleider. Wij, als uw toekomstig bewindvoerder, zullen in principe ook aanwezig zijn, hoewel dat niet verplicht is.

 

Wat doet de bewindvoerder?

Als uw bewindvoerder zorgen wij er in eerste instantie voor dat uw maandelijkse vaste lasten worden voldaan.  Daarnaast regelen wij uw toeslagen (zoals huur- en zorgtoeslag). Wanneer u schulden heeft wordt naar een oplossing gezocht en wordt gecontroleerd of er geen buitensporige uitgaven plaatsvinden. Na overleg met u bepalen wij of bepaalde uitgaven noodzakelijk en haalbaar zijn. Zo wij geld voor u overhouden zetten wij dit voor u op een spaarrekening.  Al onze inspanningen zijn er op gericht uw financiële situatie gezonden te maken en te houden.Wij brengen als bewindvoerders regelmatig verslag uit aan de kantonrechter.

 

Hoe lang?

De duur van de onder bewindstelling is voor onbepaalde tijd, maar kan uiteraard worden opgeheven als de redenen voor het beschermingsbewind zijn opgeheven. Dit kan op uw verzoek en/of de bewindvoerder. De kantonrechter beslist over het verzoek.

 

De kosten

In de meeste gevallen kost het u niets  omdat de kosten voor bewindvoering via bijzondere bijstand door de Gemeentelijke Sociale Dienst worden vergoed. Hebt u een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau dan kunt u hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. Vanzelfsprekend adviseren / helpen wij u hierbij graag.