Budgetbeheer


Met Budgetbeheer brengen wij samen met u orde en rust in uw financiële situatie. Uw inkomen wordt gestort op een speciale rekening. Daarvan betalen wij uw vaste lasten: huur, verzekeringen, gas en elektra. We reserveren geld voor rekeningen die u onverwacht, eenmalig of enkele keren per jaar moet betalen. Elke week of elke maand krijgt u op uw eigen bankrekening een bepaald bedrag om uw boodschappen van te doen.

 

Voor wie?

Deze vrijwillige regeling is bedoeld voor mensen, die niet (opnieuw) in de schuldhulpverlening terecht willen komen. Of voor mensen die het een geruststellend idee vinden dat er geld gereserveerd is om de vaste lasten te betalen.

 

De procedure

Na een intakegesprek gaan we na waar u hulp bij kunt gebruiken. We kijken naar uw huidige administratie, naar de inkomsten en uitgaven. We stellen samen met u een budgetplan op. Wilt u meer besparen, dan geven we u tips. Wilt u een betere administratie voeren? Wilt u weten of u recht heeft op bepaalde belastingvoordelen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag of kwijtschelding kunt krijgen van gemeentelijke belasting?

 

Hoe lang?

U bepaalt zelf hoe lang u het budgetbeheer laat duren. De regeling is per maand opzegbaar.

Er zijn verschillende vormen van budgetbeheer mogelijk:

 

Vaste lasten budgetbeheer

Hierbij worden alleen de vaste lasten betaald via de beheerrekening. Het restant van het budget wordt overgemaakt naar de privérekening van u. Er worden geen reserveringen gedaan voor onvoorziene uitgaven.

 

Basis budgetbeheer

Naast het betalen van de vaste lasten worden er reserveringen gedaan voor bijvoorbeeld periodiek terugkerende rekeningen die niet per maand in rekening worden gebracht, zoals jaarrekeningen van gas, water en licht en voor een post onvoorzien. Deze reserveringen worden alleen gedaan, als het saldo het toelaat. Het restant van het budget wordt overgemaakt naar de privérekening van u.

 

Uitgebreid budgetbeheer

Deze vorm is bedoeld indien u veel hulp nodig heeft bij het regelen van uw financiële huishouding. Naast vaste lasten en het maken van reserveringen worden alle openstaande rekeningen en eventuele schulden van u in kaart gebracht. In geval van schulden zal met schuldeisers contact worden gezocht voor het treffen van passende betalingsregelingen. Wekelijks zal er een bedrag aan leefgeld worden overgemaakt naar de privérekening van u.