Hulp bij…


Heeft u hulp nodig? We kunnen u op verschillende manieren helpen.

 

Bewindvoering

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Lees verder…

 

Budgetbeheer

Met Budgetbeheer brengt u orde en rust in uw financiële situatie. Uw inkomen komt binnen op een speciale rekening. Daarvan betalen wij uw vaste lasten. Lees verder…

 

Curatele

OpRecht bewindvoering Leiden helpt ook mensen voor wie curatele nodig is. Iemand onder curatele kan geen rechtshandelingen uitvoeren, behalve met toestemming van een curator. Lees verder…

 

Tarieven 2015

Bekijk hier alle tarieven.